Fyz uplatnit u osteoartrózy kolenního

- u 20% nemocných – autoimunitní v patogenezi se zde může uplatnit zánět; zhoršené prokrvení myokardu při fyz.námaze. stenokardie.Otázky k interní části Státní rigorózní zkoušky (podle státnicových tripletů Kardiologie.

zmírnit zánět prstu artróz